Regulamin

Zawartość serwisu www.smartspace.io, włącznie z elementami tekstowymi, graficznymi i układem strony, jest własnością TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. i jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z 4 lutego 1994 roku o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Przeglądanie, odtwarzanie, drukowanie, pobieranie treści, plików audio i wideo znajdujących się w serwisie możliwe tylko do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych w ilościach uzasadnionych tym użytkiem wraz z wyraźnym wskazaniem źródła treści. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe używane w serwisie www.smartspace.io są znakami handlowymi lub usługowymi. Logotyp Exea Smart Space jest zastrzeżonym znakiem handlowym. Wszelkie prawa zastrzeżone.